Kiropraktik

En kiropraktor diagnostiserar, behandlar och förebygger störningar i kroppens skelett, muskler, leder och nervsystem. Vanliga sökorsaker är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias men även idrottsskador, arbetsrelaterade besvär samt rygg- och nackbesvär under graviditet.

 

Det första besöket börjar med en noggrann intervju för att få en bra bild av problemet. Därefter utför kiropraktorn en rad olika tester där resultatet tillsammans med sjukdomshistorian vägs samman till en diagnos. Utifrån den informationen skapas en behandlingsplan.

Kiropraktisk behandling innebär inte några häftiga eller påtvingade rörelser. Den vanligaste behandlings-metoden kallas för manipulation eller justering och utförs med skonsamma handgrepp som riktas mot den led som inte fungerar normalt. Även andra metoder som mobilisering, töjning, triggerpunktsbehandling och en mångfald av olika mjukdelsbehandlingar används.

 

Kiropraktisk behandling ger ofta god effekt tidigt i omhändertagandet. Beroende på sökorsak varierar antalet behandlingar. Vanligtvis omfattar en behandlingsserie 3-5 besök. Man behöver inte känna oro inför besöket hos kiropraktorn. En kiropraktisk behandling är mycket sällan förenat med smärta. Vanliga biverkningar efter behandling är ibland viss trötthet samt lokal ömhet som kan sitta i 1-4 dagar efter vårdtillfället.

Läs mer om kiropraktik på www.kiropraktik.com

 

Akupunktur

Vid akupunkturbehandling används tunna engångsnålar. Behandlingen börjar med att patienten får berätta om sina problem. Efter en fysiologisk undersökning och diagnos väljs punkter ut och nålar placeras. Patienten får därefter ligga en stund med nålar. Efter behandlingen brukar man känna sig lugn och välmående.


Exempel på åkommor som kan behandlas med akupunktur är huvudvärk, yrsel, nackspärr, stress, ryggbesvär, tennisarmbåge samt sömnbesvär, mfl.

 

Läs mer om akupunktur på:

www.akupunkturakademin.se

www.akupunkturforbundet.se

 

Träning och Rehab

För bästa resultat av en behandling krävs även engagemang från dig själv. Kroppens muskler behöver aktiveras och balanseras för att nå bästa resultat. Jag hjälper dig med övningar och träningsprogram. Fokus ligger på funktionell träning med naturliga och enkla rörelser. De flesta övningar går utmärkt att göra i hemmet med med egen kroppsvikt eller enkel träningsutrustning.

 

Stretching och en aktiv livsstil är ofta rekommenderade för att minska ryggsmärtor och påskynda återhämtningen efter en skada. Förbättrad flexibilitet genom stretching är också ett utmärkt sätt att undvika framtida skador.

 

Företagsbehandling

En frisk arbetsplats skapar bra förutsättningar för friska anställda och tvärt om. Det finns ett samband mellan god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Att erbjuda sina anställda kiropraktisk behandling och/eller massage är ett effektivt sätt att öka hälsan samt dessutom uppskattat.

 

De vanligaste sjukskrivningsorsakerna idag är för värk i ländrygg, nacke och axlar och det blir allt viktigare att prioritera en god hälsa bland personalen på arbetsplatsen. Vi stressar allt mer på jobbet och antalet långtidssjukskrivna tenderar att öka. Detta blir allt dyrare för företag att bära, därför är det viktigt att förebygga ohälsa bland personalen innan det går för långt.

 

Tidiga förebyggande insatser är mer ekonomiskt än sena rehabiliteringsåtgärder både för företaget och den anställda – en investering som lönar sig direkt !

 

 


 

 

Kontakt 

Leg. Kiropraktor Eva Steiner

Rååvägen 40

252 70  Råå

 

tel. 042-147005

tel. 0733-404640